Parabolic Curve Pattern – Mô hình đầu tư Parabol kết hợp nền giá kinh điển

Parabolic Curve Pattern – Mô hình đầu tư Parabol kết hợp nền giá kinh điển là gì?

Đôi khi 1 cổ phiếu về mặt dài hạn sẽ tăng trưởng vài trăm % và đi lên trong vòng vài tháng thậm chí vài năm. Vậy dưới góc nhìn của 1 nhà đầu tư làm sao để chúng ta có thể xác định được vùng đỉnh của nó?

Theo nghiên cứu của chúng tôi , nền tảng đi lên của giá sẽ phân chia ra làm các base nhỏ đi lên từ 1-> 5 và base 5 sẽ gần như là base cuối cùng của 1 đợt tăng trưởng giá

Cấu trúc đi lên của các base này sẽ tạo lên 1 vòng cung parabol gọi là mô hình đường cong parabolic

Sóng thân cá sẽ thực sự mạnh lên khi giá hoàn tất sự điều chỉnh của base 3 ( Corrective wave) . Lúc này là giai đoạn gần như tăng trưởng nhanh nhất của giá. Cấu trúc base 3 có thể là mô hình tam giác ( triangle ) , lá cờ ( flag) hoặc mẫu hình nêm ( Wedge)

Parabolic curve pattern

Ở đây tôi xin đưa ra 2 ví dụ về mô hình này để các anh chị tham khảo

VNM dưới góc nhìn parabolic curve pattern

HBC dưới góc nhìn parabolic curve pattern

Chúc anh chị trading thành công!

Bình luận Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*