Fractal – Mối quan hệ giữa CNY và VNINDEX

Bàn 1 chút về CNY ( đồng nhân dân tệ ) và mối liên kết vô hình với thị trường chứng khoán Việt Nam

Sợi dây liên kết về thương mại của TQ và VN trong vài năm qua khá mạnh và tác động của các chính sách lên đồng CNY phần nào ảnh hưởng tới các quốc gia mà TQ giao thương nói chung và VN nói riêng. Ở đây tôi chia sẻ quan điểm 1 chút về mối quan hệ của đồng CNY với VNINDEX quy chiếu theo tỷ giá so với đồng USD ( USD/CNY vs VNINDEX )

Ngoại trừ giai đoạn khủng khoảng 2008 tất cả các thị trường và tiền tệ đều cắm ( EUR , GPB , DJI , VNINDEX …. ) , Mình xin mô phỏng về dao động của tỷ giá CNY với VNINDEX 2014 tới nay

Tương quan cặp tiền USD/CNY và VNINDEX

Khi cặp tỷ gía USD/CNY bắt đầu tạo đáy tức đồng CNY có dấu hiệu phá giá thì ngay lập tức thị trường Việt Nam sẽ đi ngang và thậm chí cắm sâu . Đỉnh tháng 4/2018 là 1 ví dụ khi đồng USD bắt đầu tăng mạnh đi kèm đó là tỷ giá cặp tiền USD/CNY tăng cao và 4/2018 cũng là đỉnh của VNINDEX

Ngược lại, khi cặp tiền này tạo đỉnh thì thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ bắt đầu xây đáy và đi lên mạnh mẽ

Ở thời điểm hiện tại , tôi cho rằng xu hướng đi lên của cặp đồng tiền này vẫn còn mạnh và khả năng VNINDEX sẽ có những yếu tố tương quan ở góc độ nào đó với xu hướng giảm là chủ đạo

Good trade & Take care !

Bình luận Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*